Hva er responsive nettsider?

Hva er responsive nettsider?

Har du prøvd å søke opp en nettside på mobilen, hvor ting har helt feil proporsjoner? Da er ikke nettsiden responsiv!

Nye tider – nye skjermer

Vi ser stadig ting på ulike skjermer – fra mobiltelefoner, nettbrett, pc og presentasjoner. Sitter man på Facebook på mobilen, legger den ned og logger på Facebook på laptopen, endrer layouten seg. Skulle bare mangle tenker du kanskje, men dette er faktisk ikke gitt!

Og det er dette responsiv sikter til. En nettside er responsiv når den responderer automatisk til skjermen den vises på. Det kan virke enkelt for brukeren, men bak dette ligger det en egen kode og tilpasset design.

Hvordan lage responsive nettsider?

Hva skal til for å gjøre en nettside responsiv? Man kan lage en nettside mobilvennlig uten at den nødvendigvis er responsiv. Da lager man en frittstående mobilside som etterligner hoved-nettsiden, men med annen koding. Disse nettsidene har gjerne en m. foran i url som for eksempel m.facebook.com.

Den beste måten å sørge for at en nettside tilpasser seg alle typer skjermer på er at den bruker et responsivt webdesign. Et responsivt webdesign kan kodes og utvikles av webdesignere. Da har man ikke en frittstående mobilside, men en komplett nettside som er fleksibel.

Hvorfor er det viktig?

Har du hørt om mobile-first-prinsippet? For bare noen år siden endret samfunnet seg drastisk, og mobilen ble noe “alle hadde”. Mobilen er det enkleste og mest tilgjengelige stedet å møte sitt publikum på. De aller fleste bedrifter har kundebaser som er mer aktive på mobil eller andre type skjermer som nettbrett, enn på en standard pc. Mobile-first-prinsippet dreier seg først og fremst om at man må tenke for mobil, men at fokuset også ligger i å nå kundene sine der de er på digitale flater. Alle bedrifter tilpasser seg sin kundebase, da burde også nettsiden gjøre det. I JR Design utvikler vi alle nettsider til å være responsive.

+47 919 21 730
post@jrdesign.no
Vigrestad sentrum