Karlsbu kafé

Karlsbu kafé

Karlsbu Kafé ligger i krysset mellom fylkesvei 504 og 505 Kartavoll. En naturlig samlingspunkt for alle turgåere.