Kyst & Miljøservice AS

Kyst & Miljøservice AS sjøtransport

Kyst & Miljøservice AS – Etablert i 2021 Kyst & Miljøservice AS har som visjon å drive sjøtransport til veiløse steder og innsamling av marin søppel.

nb_NONO