Hva er forskjellen på frontend og backend utvikling?

Hva er forskjellen på frontend og backend utvikling?

Har du hørt begrepene frontend utvikling og backend utvikling og lurt på hvordan de skiller seg fra hverandre?

Frontend vs Backend

Frontend utvikling og backend utvikling er nært sammenhengende disipliner. Begge er nødt til å snakke sammen for at en nettside, app eller programvare skal fungere optimalt. Derfor blir de ofte blandet sammen. Men selv om de er nært knyttet, er det også svært ulike.

Hva er frontend utvikling?

Frontend utvikling handler om alt det vi kan se, det en bruker ser, trykker på, skriver på i digitale flater; et annet begrep er brukergrensesnitt. Hvordan oppleves nettsiden din for brukeren? Er det lett å finne menyen? Fungerer kontaktskjemaet som det skal? Tilpasser nettsiden seg til mobilskjermer?

Frontend utvikling er det som skal til for å gjøre komplekse systemer og prosesser brukervennlige, forståelige og funksjonelle.

Hva er backend utvikling?

Backend utvikling er til forskjell for frontend, det vi ikke kan se. Backend innebærer alt det som ligger bak brukergrensesnittet. Dette kan handle om komplekse serversystemer, hvordan data lagres og brukes og kobling til en bedrifts ulike arbeidsverktøy: CRM systemer, produksjonssystemer, eller økonomisystemer.

Backend utvikling er det som sørger for at alle systemer faktisk fungerer, og at systemene snakker seg imellom. Både frontend og backend er viktige elementer for å få en fullverdig nettside. Som i en butikk; det nytter ikke om man har de beste produktene, perfekt leveringstid, gode lojalitetsprogram om ikke butikken er enkel å finne, ren og ryddig og med hyggelige og behjelpelige ansatte. Derfor er det viktig med godt samarbeid mellom de to!

+47 919 21 730
post@jrdesign.no
Vigrestad sentrum