Web utvikling

Hva gjør egentlig en webutvikler?

Webutvikling – altså utvikling av nettsider – innebærer mange forskjellige aspekter. Hvordan fungerer webutvikling i praksis? Og hva gjør egentlig en webutvikler?

Oppskriften på en webutvikler

En webutvikler er ikke som stereotypen sier – en person som sitter alene i et mørkt hjørne med en drøss av skjermer og mye rart kodespråk.

Begrepet webutvikling omfatter mange ulike felt: frontend utvikling, webdesign, backend utvikling, og fullstack koding. Det er et samlebegrep som kan være ganske forvirrende fordi det omfatter så mange ulike disipliner og fag!  

Ikke nok med det, men samfunnets utvikling har også gjort at webutviklere selv har utviklet seg! Mange av dagens webutviklere jobber også med app- og enkel programvareutvikling.

Så hva er oppskriften på en webutvikler? En person som er opptatt av å lage funksjonelle og brukervennlige verktøy på digitale flater med bruk av programmering og koding. Så enkelt, så omfattende. For en suksessrik webutvikler er det menneskelige likeså viktig som det tekniske.

En webutvikler er en person som er opptatt av å forstå brukeradferd. Hvordan mennesker bruker digitale verktøy og behov av funksjonaliteter.

Hvordan fungerer webutvikling?

En webutvikler har ansvar for å programmere en nettside og skrive koder som bestemmer hvordan nettsiden skal oppføre seg på alle nivå. Webutvikleren passer på at nettsiden oppfører seg slik den skal på servernivå – eller backend – slik at data lagres og brukes riktig og at de riktige system-prosessene kjøres. I tillegg skal brukergrensesnittet – frontend –  oppleves som intuitivt, responsivt og henge sammen med alle systemene bak.

I JR Design har vi flere webutviklere som kan bistå med alle sider av webutvikling eller spesifikke elementer som frontend utvikling.

+47 919 21 730
post@jrdesign.no
Vigrestad sentrum